print logo

Links over forensische zorg

Overzicht van links naar websites over politie, justitie en jeugdzorg.

Onderwerpen:

 

Politie

Openbaar ministerie

Rechtbank

Halt

 • Halt
  Algemene site van Halt. Met informatie over o.a. de Halt-straf en de Halt-aanpak veilige school, wijk en sport.

Jeugdzorg

 • Jeugdzorg - NJI
  Informatie over jeugdzorg van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)
 • Jeugdzorg Nederland
  Overkoepelend orgaan jeugdzorginstellingen
 • Bureau Jeugdzorg
  Landelijke website over Bureau Jeugdzorg. Met verwijzingen naar de regionale bureaus en informatie voor ouders en jongeren.
 • Jeugdreclassering
  Informatie over de jeugdreclassering, begeleiding en trainingen
 • William Schrikker Groep
  Landelijk werkende, gespecialiseerde instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg voor kinderen met een beperking of chronische ziekte.

Belangenorganisaties

 • De Noodkreet
  Website van Stichting de Noodkreet, onafhankelijk bemiddelaar in de jeugdzorg. Voor ondersteuning en begeleiding van ouders en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdhulpverlening en jeugdzorg.
 • Stichting KOG
  Informatiepunt voor Kinderen, Ouders en Grootouders over Jeugdzorg

Onderwijs

 • Aanval op schooluitval
  Informatie over de aanpak van schoolverzuim vanhet ministerie van OC&W
 • Taakspel
  Informatie over Taakspel, een spel dat helpt bij het invoeren en bewust maken van regels op de basisschool.

 

Praktische hulp en informatie

 • Opvangatlas - beschikbare crisisopvang in uw woonplaats of postcodegebied 
 • Regelhulp - Jeugdcriminaliteit
  Informatie op Regelhulp.nl over regelingen, hulp en organisatie op het gebied van jeugdcriminaliteit.

Buurtnetwerken

Justitiële jeugdinrichtingen

 • JJI Rentray
  Particuliere JJI voor opvang en behandeling voor jeugdigen in Zutphen, Eefden, Rekken en Lelystad
 • JJI De Hartelborgt
  Rijksinrichting voor jeugdigen in Spijkenisse en Rotterdam
 • JJI Almata
  Rijksinrichting voor jongens in Den Dolder en Ossendrecht
 • JJI Den Heyacker 
  Rijksinrichting voor jeugdigen in Breda en Vught
 • JJI Het Poortje
  Regionaal justitiële jeugdinrichting in Groningen en Veenhuizen
 • JJI Het Keerpunt
  Particuliere JJI voor opvang en behandeling in Cadier en Keer (nabij Maastricht)
 • JJI De Hunnerberg
  Justitiële jeugdinrichting in Nijmegen en Overloon
 • JJI Doggershoek
  Rijksinrichting voor jongeren in Den Helder
 • JJI De Heuvelrug
  Opvang en behandelinginrichting in Zeist en Overberg
 • JJI Ottho Gerhard Heldring
  Orthopedagogisch en orthopsychologisch voor behandeling van jongeren in Zetten en Den Haag
 • JJI Avenier
  Jeugdzorginstantie met vestigingen in Sassenheim, Harreveld, Almelo en Zutphen
 • JJI Teylingereind
  Particuliere, gesloten justitiële inrichting voor jongeren in Sassenheim
 • Dienst Justitiële inrichtingen
  Instantie die de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen verricht

Forensische Psychiatrie

 • NIFP
  Het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) is het kennisinstituut voor forensische psychiatrie en psychologie. Het is een landelijke dienst van het Ministerie van Justitie, ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het NIFP biedt onafhankelijke psychiatrische en psychologische expertise (diagnostiek, zorg en advies) aan justitiële en maatschappelijke ketenpartners.
 • Van der Hoevenstichting
  De Van der Hoeven Stichting in Utrecht is een instelling voor forensische psychiatrie
 • De Waag
  De Waag is het centrum voor ambulante forensische psychiatrie van de Van der Hoeven Stichting.

Wetenschappelijk onderzoek

 • AWFZJ
  De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd is een samenwerkingsverband tussen acht organisaties waar kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over jongeren met justitiecontact wordt vergaard, gedeeld, geïntegreerd en toegepast. Het doel is dat de instellingen gerichte zorg kunnen bieden aan de jongeren, zodat zij na hun verblijf in de instelling weer hun weg vinden in de maatschappij en recidive wordt voorkomen.
  De AWFZJ vertaalt vragen uit de praktijk naar onderzoeksvragen. De resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden vervolgens weer in de praktijk gebracht. De AWFZJ ontwikkelt evidence based (= wetenschappelijk bewezen) methoden waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met justitiecontact optimaal benut worden. Op deze manier wordt gestimuleerd dat professionals uit de praktijk met de laatste wetenschappelijk bewezen methoden werken, maar ook dat onderzoekers praktijkgericht gaan werken.

Beleid

 • Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
  De wegwijzer Jeugd en Veiligheid informeert u over activiteiten van Rijk en gemeenten over het onderwerp jeugd en veiligheid. De rubrieken op de website geven een overzicht van landelijk en lokaal beleid, onderzoeken en best practices. Zelf jeugdbeleid opzetten? Gebruik het stappenplan.

Informatiesites speciaal voor jongeren zijn te vinden bij Links voor jongeren.


    
    

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Forensische Zorg  | Disclaimer

Partners