Over ons

Wie kan ons contacteren?


dokters
medewerkers in verpleegkundige beroepen
werknemers in andere gezondheidsberoepen
Rechtspleging / opsporingsinstanties (politie, parket, rechtbanken, advocatuur)

Wanneer kunt u contact met ons opnemen?
Het adviescentrum geeft informatie over de volgende of vergelijkbare onderwerpen:

Misbruik of verwaarlozing in het kader van medische en verpleegkundige activiteiten (bijvoorbeeld gebruik van fysiek geweld, onvoldoende voeding)
Toediening van stoffen (bv. opzettelijke of oneigenlijke toediening van niet-ge├»ndiceerde geneesmiddelen zoals sedativa, enz. …)
Verwondingen en hun interpretatie, evenals bewijsstukken; Bewaring en onderzoek van genomen monsters
Overlijden (lijkschouwing en overlijdensakte, rapportageverplichtingen, maatregelen ter preventie van infecties, orgaan- en weefseldonatie, opgravingen); bij twijfel of er sprake is van een (niet) natuurlijk overlijden
Medischrechtelijke kwesties (bijvoorbeeld levenstestament, vertrouwelijkheid, vrijheidsberovingsmaatregelen)

Dit zij wij

De forensische poliklinieken zijn sinds 13 april 2007 landelijk wettelijk verankerd als gevolg van de hervorming van het bestuurstoezicht. Zij behoren dan ook tot de instellingen die betrokken zijn bij het toezicht op het management. Forensische ambulances werken samen met de toezichthouder en de reclassering. In Sleeswijk-Holstein worden drie aanbieders financieel ondersteund door het ministerie van Justitie voor de opvang van mensen die een zeden- of geweldsdelict hebben gepleegd en daarom instructies hebben gekregen voor therapie of een interview. Het doel is om het risico op verdere misdrijven en recidive te verkleinen.